thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Tại sao tài khoản của tôi bị khoá?

TS
Thuocsi Seller Center
Updated 1 year ago

Trường hợp 1: Tài khoản của bạn trong vòng 3 tháng không đặt hàng, hệ thống thuocsi.vn sẽ tự động vô hiệu hóa tài khoản của bạn. 


Nếu bạn có nhu cầu đặt hàng, vui lòng nhấn nút "Chat với chúng tôi" hoặc gọi đến 028 7300 8840 để được hỗ trợ mở lại tài khoản.

Lưu ý: Tài khoản sau khi được hỗ trợ mở lại, trong thời gian 2 tuần vẫn không phát sinh đơn hàng hệ thống sẽ vô hiệu hóa vĩnh viễn.  


Trường hợp 2: Đối với những trường hợp khách hàng vi phạm về chính sách về văn hóa ứng xử.

Did this answer your question?
😞 😐 😃