thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Chính sách về văn hóa ứng xử

TS
Thuocsi Seller Center
Written 1 year ago

Là một trang thương mại điện tử, Thuocsi mong muốn xây dựng một cộng động an toàn nơi mà tất cả các người dùng có thể chia sẻ ý kiến một cách tự do và chân thật. 

Chính sách về văn hóa ứng xử là cơ sở để khuyến khích mọi người chia sẻ một cách tích cực trên tinh thần giữ gìn một cộng đồng an toàn và hòa thuận. Khách hàng đồng ý sẽ tuân theo chính sách này và cam kết xây dựng một nền tảng mua sắm an toàn cũng như mang đến một trải nghiệm mua sắm tuyệt vời. 

1. Tổng quan về chính sách văn hóa ứng xử 

- Tôn trọng:  

+ Lịch sự và tôn trọng lẫn nhau trong mọi đối thoại 

+ Không sử dụng từ ngữ khiếm nhã hoặc mang tính đe dọa như: thô tục, phản cảm hoặc mang tính chất thù địch 

+ Nghiêm cấm tất cả các hình thức quấy rối bằng ngôn ngữ hay hành động 

- Tôn trọng quyền riêng tư của người khác: 

+ Không được chia sẻ thông tin cá nhân hoặc các dữ liệu nhạy cảm khác trong và ngoài Thuocsi 

+ Thông tin liên hệ từ Thuocsi không được phép chia sẻ qua các kênh giao tiếp khác 

+ Không mạo nhận là người khác 

2. Chế tài của chính sách 

Thuocsi có quyền chỉnh sửa hoặc xóa bất kì nội dung nào vi phạm chính sách về văn hóa ứng xử. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc mà người vi phạm có thể nhận được các hình thức xử lý khác nhau như thư cảnh cáo, tắt kích hoạt tài khoản hoặc tắt kích hoạt tài khoản vĩnh viễn.  

Did this answer your question?
😞 😐 😃