thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Quy trình kiểm tra Mã Số Thuế khi xuất hoá đơn

NT
Nguyen Tram
Updated 11 months ago

Từ ngày 15/08/2023, thuocsi.vn sẽ ứng dụng hệ thống kiểm tra mã số thuế của khách hàng khi xuất hoá đơn, nhằm đảm bảo tính hợp lệ, chính xác và cập nhật của mã số thuế một cách nhanh chóng và dễ dàng.


Cụ thể:

 

Trường hợp 1: Mã số thuế hợp lệ  - Kết quả đối chiếu các thông tin khác KHỚP với Cục thuế Hệ thống sẽ xuất hóa đơn như bình thường.Trường hợp 2: Mã số thuế hợp lệ - Kết quả đối chiếu các thông tin khác KHÔNG KHỚP với Cục thuế Hệ thống sẽ xuất hóa đơn theo Thông tin từ Cục thuế → Thông báo đến khách hàng thông tin xuất hóa đơn.
Email thông báo:Trường hợp 3: Mã số thuế không hợp lệ → Hệ thống không xuất hóa đơn theo yêu cầu khách hàng → Thông báo đến khách hàng.

Email thông báo:

Web/app thông báo:

Lưu ý:

- Khách hàng vẫn có thể thay đổi thông tin xuất hóa đơn một (01) lần trong vòng 14 ngày sau khi đơn hàng đã giao thành công.

- Hệ thống sẽ tự động kiểm tra lại thông tin mã số thuế khi khách hàng thay đổi thông tin.

Did this answer your question?
😞 😐 😃