thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Thông báo về thay đổi tài khoản nhận tiền

NT
Nguyen Tram
Updated 10 months ago
featured image

Để quý khách hàng không bị gián đoạn trong quá trình thanh toán đơn hàng, thuocsi.vn xin thông báo đến quý khách hàng những thay đổi về Tài khoản nhận tiền như sau: 

1. Thay đổi tài khoản nhận tiền:

Tài khoản Techcom Bank (cũ): 19134543030020 
Tài khoản VP Bank (mới): 267687668

2. Lịch trình chuyển đổi: 

Tháng 9: Để đảm bảo sự liền mạch trong quá trình chuyển đổi và tránh bất kỳ gián đoạn nào đối với các giao dịch tài chính của quý khách hàng, từ 1.9.2023, thuocsi.vn sẽ sử dụng song song hai tài khoản tại Techcom Bank và VP Bank để tiếp nhận chuyển khoản từ quý khách hàng

Tháng 10: Từ tháng 10.2023 trở đi, Công ty sẽ chuyển hoàn toàn sang tài khoản VP Bank (267687668) để tiếp nhận chuyển khoản từ quý khách hàng. 
Did this answer your question?
😞 😐 😃