thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Tìm kiếm nhanh hơn với Bộ Lọc Sản Phẩm

NT
Nguyen Tram
Updated 1 year ago
Để khách hàng tìm kiếm các sản phẩm dễ dàng và nhanh hơn, thuocsi.vn đã cập nhật BỘ LỌC SẢN PHẨM theo công dụng, theo nhà sản xuất/phân phối.
- Tình năng này hiện đang có trên giao diện website thuocsi.vn
- Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian cho những khách hàng chỉ muốn tìm kiếm một số sản phẩm nhất định
---------------------------
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Sau khi đăng nhập tài khoản, truy cập vào phần "Sản Phẩm"

2. Bộ lọc sản phẩm sẽ xuất hiện phía bên trái màn hình

3. Nhấn chọn theo danh mục, nhóm thuốc hoặc nhà sản xuất để tìm sản phẩm nhanh hơn. Khách hàng có thể chọn nhiều lựa chọn cùng lúc!-----------------------
Đối với bộ lọc Nhóm Thuốc:
- Con số ở phía sau cho biết có bao nhiêu nhóm thuốc phụ
Ví dụ: Chăm Sóc Cá Nhân (2) --> Có thêm 2 công dụng nữa là Chăm Sóc Cá Nhân và Chăm Sóc Cá Nhân Cho Mẹ
- Khách hàng có thể nhấn chọn các nhóm thuốc phụ để tìm nhanh các sản phẩm cụ thể hơn nữa
Did this answer your question?
😞 😐 😃