thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Quy định về chính sách nhận cọc tiền

NT
Nguyen Tram
Updated 6 months ago
Đối với các đơn hàng đặt sản phẩm với số lượng lớngiá trị cao - cụ thể như sau:
- 1 sản phẩm có số lượng bằng hoặc lớn 100
- Tổng giá trị của 1 sản phẩm đó bằng hoặc lớn hơn 30,000,000 VNĐ

--> Quý khách vui lòng chuyển khoản cọc trước 10% giá trị đơn hàng - để thuocsi.vn tiến hành xác nhận đơn và xử lý đơn hàng.

Lưu ý:
- Tiền cọc này sẽ được hoàn lại khi đơn hàng thanh toán thành công, hoặc đơn hàng bị hủy lý do bởi thuocsi.vn
- Tiền cọc này sẽ không được hoàn lại nếu đơn hàng hủy lý do bởi khách hàng
Did this answer your question?
😞 😐 😃