thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Tính năng Xuất danh sách sản phẩm đã mua ở mục Thống kê

NT
Nguyen Tram
Updated 1 year ago
Mục đích: Hỗ trợ khách hàng dễ dàng thống kê lại các sản phẩm đã mua, theo khoảng thời gian nhất định.
--> Áp dụng cho giao diện website thuocsi.vn
--------------------------------
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bước 1: Sau khi đăng nhập, vào mục Thống Kê
Bước 2: Chọn mốc thời gian mong muốn để hệ thống lọc ra các sản phẩm tương ứng

Lưu ý: Danh sách sản phẩm sẽ được xuất dưới dạng file excel bao gồm:
- Thời gian từ ngày – đến ngày (theo bộ lọc thời gian đã chọn)
- Tên sản phẩm
- Số lượng sản phẩm thực nhận (Ví dụ: Khách đặt 10 sản phẩm, sau đó trả hàng 3 sản phẩm → Số lượng hiển thị trong danh sách là 7)
- Tổng số tiền theo số lượng sản phẩm thực nhận
- Link sản phẩm (Bấm vào để dẫn đến trang chi tiết sản phẩm đó trên thuocsi.vn)


Did this answer your question?
😞 😐 😃