thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Yêu cầu giấy phép người mua đối với các sản phẩm thuốc tại thuocsi.vn

NT
Nguyen Tram
Updated 1 year ago
thuocsi.vn chính thức cho phép Nhà Bán Hàng yêu cầu Nhà thuốc, Phòng khám, Bệnh viện... CUNG CẤP GIẤY PHÉP khi mua các sản phẩm là thuốc trên sàn thương mại dược phẩm thuocsi.vn

Tính năng này sẽ hiển thị khi khách hàng Tìm kiếm, Xem hoặc Mua sản phẩm là thuốc trên các giao diện
- Website (máy tính, điện thoại)
- Ứng dụng (App)
-----------------------------------


Để mua được các sản phẩm là thuốc trên thuocsi.vn - khách hàng phải cung cấp ít nhất 1 trong các giấy phép:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược
- Hồ sơ GDP/GPP/GSP
Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh

-----------------------------------

Nếu không cung cấp ít nhất 1 trong các loại giấy phép trên, quá trình mua sản phẩm là thuốc sẽ bị ảnh hưởng như sau:
1. Khách hàng không tìm thấy sản phẩm ở Kết Quả Tìm Kiếm
2. Khách hàng không nhìn thấy sản phẩm ở các trang Đặt Hàng Nhanh, Khuyến Mãi, Danh Sách Sản Phẩm, Danh Sách Sản Phẩm của Nhà Bán Hàng,...

-----------------------------------

(*) Tại các trang Giỏ Hàng, Sản Phẩm Đã Xem và Sản Phẩm Quan Tâm:
- Nếu các sản phẩm là thuốc (có yêu cầu giấy phép) đã được khách hàng thêm vào trước khi thuocsi.vn ra thông báo này
- Hệ thống sẽ hiển thị dòng thông báo:
"Bạn chưa đủ giấy phép để mua sản phẩm của Nhà Cung Cấp này. Vui lòng chọn sản phẩm tương tự của Nhà Cung Cấp khác."
--> Khách hàng KHÔNG THỂ MUA những sản phẩm này trừ khi bổ sung các giấy phép được Nhà Bán Hàng yêu cầu.

(*) Tại trang Chi Tiết Sản Phẩm:
- Giao diện website (máy tính, điện thoại): Nếu khách truy cập trực tiếp bằng đường dẫn (link sản phẩm), hệ thống sẽ hiển thị lỗi 404
- Giao diện Ứng dụng (App): Khách sẽ không vào được trang chi tiết sản phẩm nếu không cung cấp ít nhất 1 loại giấy phép được yêu cầu

Lưu ý: Nhà Bán Hàng có thể yêu cầu hoặc không yêu cầu giấy phép cho một sản phẩm cụ thể. Cho nên, không phải sản phẩm nào là thuốc cũng yêu cầu giấy phép!

-----------------------------------
CÁCH BỔ SUNG GIẤY PHÉP DÀNH CHO NHÀ THUỐC, PHÒNG KHÁM, BỆNH VIỆN
Bước 1: Sau khi đăng nhập, chọn mục Tài Khoản Của Tôi

Bước 2: Chọn mục Thông Tin Doanh Nghiệp

Bước 3: Tải lên các loại giấy tờ yêu cầu và chọn Cập Nhật (cuối trang) để lưu

Did this answer your question?
😞 😐 😃