thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Kê khai thuế "Dịch vụ bổ sung" đối với các sản phẩm Công ty TNHH Medx

NT
Nguyen Tram
Updated 1 year ago
featured image
Căn cứ Luật Quản Lý Thuế số 38/2018/QH14 ngày 13/06/2019
Căn cứ Nghị Định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2019


THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ KÊ KHAI THUẾ CHO DỊCH VỤ BỔ SUNG
Dịch vụ mua bán hàng hoá bằng hình thức tạm ứng mua hàng tại thuocsi.vn cần được kê khai thuế. Tương tự như phần kê khai thuế dịch vụ, được xuất hoá đơn có nội dung được áp dụng là “Dịch vụ bổ sung”

Cụ thể như sau:

1. Thay đổi nội dung xuất hoá đơn phí "Dịch vụ bổ sung"

Đối với các sản phẩm không có gắn tag Hóa đơn nhanh của Nhà bán hàng MedX (Công ty TNHH Dược phẩm MedX)

👉 thuocsi.vn sẽ xuất hóa đơn hóa đơn "Dịch vụ bổ sung"


2. Thay đổi thời gian xuất hoá đơn phí "Dịch vụ bổ sung"  

Phí dịch vụ bổ sung sẽ được xuất trên cùng một hóa đơn cho những đơn hàng xuất kho kể từ ngày 01.02.2023 - không kể thời gian đặt hàng.
Chi tiết tại đây

3. Khách hàng doanh nghiệp có nghĩa vụ kê khai thuế khi nhận hóa đơn.Trường hợp Quý khách không thực hiện kê khai thuế, thuocsi.vn có thể buộc phải tạm ngừng cung cấp dịch vụ này, cũng như loại trừ các trách nhiệm có liên quan đến nghĩa vụ kê khai thuế hoặc phát sinh truy thu từ phía cơ quan có thẩm quyền đối với khách hàng.
thuocsi.vn mong nhận được sự hợp tác của Quý khách.

Trân trọng cảm ơn!
Did this answer your question?
😞 😐 😃