thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Chung tay duy trì Tích Đỏ Bộ Công Thương cùng thuocsi.vn

NT
Nguyen Tram
Updated 1 year ago
[THÔNG BÁO]
TICK ĐỎ WEBSITE THUOCSI.VN ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG
Con dấu màu đỏ “Đã đăng ký với Bộ Công Thương” được sử dụng cho những website có liên quan đến sàn thương mại điện tử, khuyến mại, đấu giá.


Website thuocsi.vn đã có con dấu xác nhận được gắn đường link tại trang của Bộ Công Thương. Đây là một sự khẳng định thuocsi.vn là sàn thương mại điện tử UY TÍN - AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG dành cho nhà thuốc, phòng khám, bệnh viện toàn quốc. 
-------------------------------------------------

Để duy trì được Tích Đỏ, thuocsi.vn cần sự chung tay hợp sức từ tất cả Nhà Bán Hàng và Khách Hàng:


A. Khách Hàng
1. Đối với tài khoản đăng ký mới: Khách hàng PHẢI cung cấp ít nhất 2 trong số các loại giấy phép dưới đây:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;
- GDP/GPP/GSP;
- Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

2. Đối với tài khoản đã kích hoạt nhưng chưa cung cấp đủ giấy phép: Khách hàng cần bổ sung đầy đủ giấy phép theo yêu cầu trong năm 2022.


B. Nhà Bán Hàng
1. Đối với tài khoản đăng ký mới: Nhà Bán Hàng PHẢI cung cấp ít nhất 2 trong số các loại giấy phép dưới đây:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;
- GDP/GSP.

2. Đối với tài khoản đã kích hoạt nhưng chưa cung cấp đủ giấy phép: Nhà Bán hàng cần bổ sung đầy đủ giấy phép theo yêu cầu trong năm 2022.

-------------------------------------------------
Liên hệ
bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của thuocsi.vn để được hướng dẫn chi tiết
Did this answer your question?
😞 😐 😃