thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Cập nhật giao diện CHI TIẾT ĐƠN HÀNG

Hiển thị các nút Sửa đơn - Mua lại - Trả hàng - Phản hồi
NT
Nguyen Tram
Updated 1 year ago
featured image
Ở giao diện cũ, khách hàng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các chức năng thông dụng như là:
- Chỉnh sửa đơn hàng
- Mua lại đơn hàng
- Trả hàng
- Phản hồi

Lí do: các chức năng này bị ẩn trong "dấu ba chấm" và chỉ hiển thị khi nút này được bấm sổ xuống!
-------------------------------------------

Để khách hàng tìm kiếm và sử dụng các chức năng này dễ dàng hơn, thuocsi.vn đã tiến hành cập nhật giao diện mới của trang Chi Tiết Đơn Hàng (phiên bản website trên máy tính và điện thoại di động) như bên dưới
Cụ thể --> Hiển thị các chức năng Sửa đơn - Mua lại - Trả hàng - Phản hồi bên dưới Mã đơn hàng

Giao diện website trên máy tính

Giao diện website điện thoại

Tại đây, nếu muốn Sửa Đơn Hàng, Mua Lại, Trả Hàng hay Phản Hồi Đơn Hàng - khách hàng chỉ cần bấm chọn các biểu tượng tương ứng với thao tác thực hiện nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.
Did this answer your question?
😞 😐 😃