thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Tính năng Mua một phần giỏ hàng

TS
Thuocsi Seller Center
Updated 1 year ago
featured image
Để quá trình mua hàng diễn ra thuận tiện hơn, thuocsi.vn ra mắt tính năng THANH TOÁN MỘT PHẦN GIỎ HÀNG (áp dụng cho giao diện website trên máy tính

Giờ đây, sau khi thêm nhiều sản phẩm khác nhau vào giỏ hàng, khách hàng đã có thể chọn riêng biệt từng sản phẩm và tiến hành thanh toán.

Quy trình THANH TOÁN MỘT PHẦN GIỎ HÀNG như sau:
- Bước 1: Sau khi đã chọn được các sản phẩm ưng ý, bấm chọn biểu tượng giỏ hàng để tiến hành thanh toán

- Bước 2: Tại giỏ hàng, chọn các sản phẩm muốn thanh toán bằng cách tich chọn vào ô cuối cùng
*Tích màu vàng sáng lên là đã chọn sản phẩm đó

- Bước 3: Sau khi đã chọn hết các sản phẩm muốn thanh toán. Bấm chọn nút TIẾP TỤC THANH TOÁN
*Các sản phẩm được tích chọn sẽ được đưa đến trang Thanh Toán, các sản phẩm không tích chọn sẽ tiếp tục hiển thị trong giỏ hàng.
*Tổng số tiền đạt giá trị xuất hóa đơn sẽ tự cộng dồn hoặc trừ đi khi chọn thêm hoặc bỏ chọn sản phẩm.

- Bước 4: Tiến hành thanh toán như bình thường

Đặc biệt: Khách hàng cũng có thể tích chọn các sản phẩm để xóa các sản phẩm đó ra khỏi giỏ hàng

- Sau khi chọn các sản phẩm muốn xóa khỏi giỏ hàng, nhấn chọn nút XÓA SẢN PHẨM ĐÃ CHON hiển thị ở đầu trang

- Khi hệ thống hiển thị thông báo, bấm chọn CÓ để xóa các sản phẩm đó ra khỏi giỏ hàng
Did this answer your question?
😞 😐 😃