thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Những sản phẩm KHÔNG GIAO ĐƯỢC, Thuocsi thông báo bằng cách nào?

TS
Thuocsi Seller Center
Updated 4 months ago
Trường hợp khách đặt một đơn hàng, trong đó có những sản phẩm KHÔNG GIAO ĐƯỢC (do hết hàng hoặc lý do khác); Thuocsi sẽ hiện thông báo ngay khi đơn hàng chuyển sang trạng thái ĐANG VẬN CHUYỂN.

Nhờ vậy, khách hàng sẽ chủ động biết rõ số lượng hàng hóa sẽ nhận được, cũng như linh động hơn trong việc dù trù các mặt hàng còn thiếu. Không cần liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng.

Cách kiểm tra các sản phẩm không giao được trong một đơn hàng:

CÁCH 1:
- Sau khi đăng nhập, kiểm tra nút THÔNG BÁO ở góc trên bên phải

- Nếu có bất kì sản phẩm nào, của đơn hàng nào không giao được; hệ thống sẽ hiển thị thông báo

- Click vào thông báo đó, hệ thống sẽ chuyển bạn đến đơn hàng để xem chi tiết (kéo xuống cuối để xem danh sách sản phẩm không giao được)

CÁCH 2:
- Sau khi đăng nhập, vào ĐƠN HÀNG CỦA TÔI

- Chọn một đơn hàng cần kiểm tra và kéo xuống cuối cùng để xem danh sách sản phẩm không giao được. 
Lưu ý: Hệ thống chỉ cập nhật khi đơn hàng ở trạng thái ĐANG VẬN CHUYỂN


Did this answer your question?
😞 😐 😃