thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Xem danh sách các PHẢN HỒI ĐƠN HÀNG đã gửi

TS
Thuocsi Seller Center
Updated 4 months ago
Website thuocsi.vn đã hiển thị Danh sáchTrạng thái các phản hồi khách hàngđã gửi. Dựa vào đây, khách hàng có thể xem được chi tiết phản hồi, gửi nhanh một phản hồi mới cũng như biết được Thuocsi đã xử lý một phản hồi cụ thể đến đâu.

Chủ động cập nhật thông tin, không cần liên hệ nhân viên.

Bước 1: Sau khi đăng nhập, truy cập vào phần PHẢN HỒI CỦA TÔI
Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phản hồi đã gửi
Bước 3: Tại đây, khách hàng có thể:
- Gửi nhanh một phản hồi mới
- Xem nội dung chi tiết các phản hồi đã gửi

TẠO YÊU CẦU --> Gửi phản hồi mới: Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn GỬI YÊU CẦU

XEM CHI TIẾT PHẢN HỒI: cập nhật tiến độ xử lý phản hồi này của Thuocsi


Did this answer your question?
😞 😐 😃