thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Quy định về hoàn tiền/chênh lệch chuyển khoản tại thuocsi.vn

TS
Thuocsi Seller Center
Updated 6 months ago
Đối với các đơn hàng CHÊNH LỆCH CHUYỂN KHOẢN, Thuocsi không "giữ tiền" của nhà thuốc mà sẽ tiến hành chuyển lại khoản chênh lệch sớm nhất.

Khi có chênh lệch chuyển khoản, nhà thuốc GỬI PHẢN HỒI cho Thuocsi như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào thuocsi.vn và chọn ĐƠN HÀNG CỦA TÔI


Bước 2: Chọn đơn hàng bị chênh lệch chuyển khoản và GỬI PHẢN HỒI

Bước 3: Chọn lý do là CHÊNH LỆCH CHUYỂN KHOẢN, điền đầy đủ thông tin và GỬI YÊU CẦU

Thuocsi sẽ tiến hành hoàn tiền chênh lệch cho nhà thuốc khi nhận được phản hồi.

Lưu ý: Thuocsi sẽ TỰ ĐỘNG hoàn lại số tiền chênh lệch cho những đơn hàng thanh toán đúng cú pháp.
CÚ PHÁP ĐÚNG KHI THANH TOÁN: MÃ ĐƠN HÀNG - TÊN NHÀ THUỐC
Did this answer your question?
😞 😐 😃