thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Khi hủy đơn hàng, mã giảm giá có được hoàn lại hay không?

TS
Thuocsi Seller Center
Updated 4 months ago
Tùy trường hợp cụ thể mà Thuocsi sẽ tiến hành HOÀN hoặc KHÔNG HOÀN mã giảm giá cho nhà thuốc!

Nếu như do lỗi hệ thống tại thuocsi, hay một nguyên nhân khách quan, bất khả kháng... Thuocsi sẽ tiến hành hoàn lại mã giảm giá cho nhà thuốc (Ví dụ: mã 100K đơn hàng đầu tiên, mã giảm giá đổi bằng điểm tích lũy,...)

Nếu như nhà thuốc TỰ HỦY ĐƠN HÀNG, Thuocsi sẽ không hoàn lại mã giảm giá.

Hãy liên hệ ngay bộ phận chăm sóc khách hàng để được giải đáp từng trường hợp cụ thể nhé.
Did this answer your question?
😞 😐 😃