thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Cách sử dụng mã giảm giá

TS
Thuocsi Seller Center
Updated 1 year ago
1. GIAO DIỆN WEBSITE THUOCSI.VN 
Bước 1: Sau khi đặt hàng xong, ở phần Thanh Toán Giỏ Hàng, chọn *DÙNG MÃ KHUYẾN MÃI*Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị các mã giảm giá có thể sử dụng. Lướt xuống để tìm mã giảm giá thích hợp và chọn Dùng Ngay

Bước 3: Hệ thống sẽ tự động áp dụng giảm giá, bấm chọn Tiếp Tục Thanh Toán để hoàn tất đơn hàng

** Bạn cũng có thể xem thêm các mã giảm giá cập nhật tại đây: https://thuocsi.vn/promo-codes
--------------------------------------------------------------
2. GIAO DIỆN APP THUOCSI.VN

Bước 1: Sau khi đặt hàng xong, ở phần Thanh Toán Giỏ Hàng, chọn *DÙNG MÃ GIẢM GIÁ*

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị các mã giảm giá có thể sử dụng. Lướt xuống để tìm mã giảm giá thích hợp và chọn Dùng Ngay

Bước 3: Hệ thống sẽ tự động áp dụng giảm giá, bấm chọn Tiếp Tục Thanh Toán để hoàn tất đơn hàng

Did this answer your question?
😞 😐 😃