thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Cách đổi điểm tích lũy thành mã giảm giá

TS
Thuocsi Seller Center
Updated 5 months ago
featured image
Điểm tích lũy là số điểm có được sau mỗi đơn hàng thành công. Đặt hàng càng nhiều, số điểm tích lũy càng lớn, đổi được mã giảm giá lên đến 500K.

Các đổi điểm tích lũy thành mã giảm giá như sau:
Bước 1: Sau khi đăng nhập vào https://thuocsi.vn/ --> ĐIỂM TÍCH LŨY --> ĐỔI ĐIỂM


Bước 2:
- Hệ thống sẽ hiển thị BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM TÍCH LŨY
- Chọn một mã giảm giá muốn đổi --> ĐỔI NGAY

BƯỚC 3:
- Sau khi đổi điểm thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo --> XEM NGAY
- Mã vừa đổi sẽ hiển thị trong phần MÃ GIẢM GIÁ CỦA TÔI --> Tiến hành đặt hàng và sử dụng

***VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Did this answer your question?
😞 😐 😃