thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Tại sao tôi không thanh toán được

TS
Thuocsi Seller Center
Updated 4 months ago
Tài khoản của bạn không thể thanh toán được do những trường hợp sau:

1. Tài khoản chưa được kích hoạt
--> Bạn vui lòng cập nhật đầy đủ thông tin doanh nghiệp hoặc gọi điện đến 028 7300 8840 để được nhân viên hỗ trợ kích hoạt tài khoản.

2. Tài khoản chưa điền đầy đủ thông tin giao hàng
--> Bạn vui lòng bổ sung đầy đủ thông tin giao hàng tại đây.
Hoặc đăng nhập vào thuocsi.vn, chọn THÔNG TIN TÀI KHOẢN, kéo xuống cuối cùng để cập nhật THÔNG TIN GIAO HÀNG
Did this answer your question?
😞 😐 😃