thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Quy định về chiết khấu

TS
Thuocsi Seller Center
Updated 2 years ago
Chính sách chiết khấu tại Thuocsi dành cho nhà thuốc và phòng khám:
--> Chiết khấu 0,5% trên giá trị đơn hàng, áp dụng cho thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trước.

VÍ DỤ:
- Chiết khấu 0,5% cho đơn hàng 5.000.000đ tương ứng với 25.000đ
- Chiết khấu 0,5% cho đơn hàng 10.000.000đ tương ứng với 50.000đ
Did this answer your question?
😞 😐 😃