thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Xuất hóa đơn đỏ tại thuocsi.vn

TS
Thuocsi Seller Center
Updated 4 months ago
1. ĐIỀN THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN KHI ĐẶT HÀNG

Sau khi đã đặt hàng và tiến hành thanh toán:
--> Tick chọn *Thông Tin Xuất Hóa Đơn* và điền đầy đủ thông tin
* Nếu không muốn xuất hóa đơn, bỏ tick
* Nếu muốn xuất hóa đơn mà quên tick chọn, nhà thuốc có thể gửi yêu cầu bổ sung cho đến khi đơn hàng chuyển sang ĐANG GIAO

Xem lại yêu cầu xuất hóa đơn sau khi đặt hàng thành công ở màn hình thông báo:---------------------------------------------------


2. YÊU CẦU XUẤT HÓA ĐƠN KHI CHƯA NHẬP THÔNG TIN LÚC ĐẶT HÀNG

Bước 1: Vào ĐƠN HÀNG CỦA TÔI --> chọn đơn hàng cần xử lý --> chọn YÊU CẦU XUẤT HÓA ĐƠN


Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và GỬI YÊU CẦU

LƯU Ý:
- Nút YÊU CẦU XUẤT HÓA ĐƠN chỉ hiển thị ở những đơn hàng CHƯA NHẬP thông tin hóa đơn lúc đặt hàng
- Nếu muốn xuất hóa đơn mà quên tick chọn ở bước thanh toán, nhà thuốc vẫn có thể gửi yêu cầu trước khi đơn hàng được chuyển sang ĐANG GIAO.
- Sau thời gian này, Thuocsi sẽ xuất là *Khách hàng không lấy hóa đơn* và trường hợp này Thuocsi sẽ không thể xuất lại hóa đơn, do không còn dữ liệu.
---------------------------------------------------


3. CẬP NHẬT THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN ĐÃ NHẬP TRONG ĐƠN HÀNG

Bước 1: Vào ĐƠN HÀNG CỦA TÔI --> chọn đơn hàng cần xử lý --> chọn CHỈNH SỬA THÔNG TIN


Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và GỬI YÊU CẦU

LƯU Ý:
- Nút CHỈNH SỬA THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN chỉ hiển thị ở những đơn hàng ĐàNHẬP thông tin hóa đơn lúc đặt hàng.
- Nếu lỡ điền sai/ thiếu thông tin hóa đơn, nhà thuốc vẫn có thể cập nhật chỉnh sửa thông tin hóa đơn trong tất cả các trạng thái, trừ trạng thái "ĐANG GIAO" (nút chỉnh sửa sẽ bị vô hiệu hóa). Sau thời gian này, Thuocsi sẽ không thể giải quyết.
Chỉ được phép chỉnh sửa một lần trong 14 ngày sau thời điểm "ĐÃ GIAO" (trạng thái "ĐÃ GIAO" HOẶC "HOÀN TẤT"

---------------------------------------------------

4. XEM DANH SÁCH CHỨNG TỪ - HÓA ĐƠN CỦA ĐƠN HÀNG
Vào ĐƠN HÀNG CỦA TÔI --> chọn đơn hàng cần xử lý
--> Hóa đơn chỉ hiển thị với những đơn hàng đã được giao thành công
:
Did this answer your question?
😞 😐 😃