thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Như thế nào là hàng cận date? Hạn sử dụng còn bao lâu?

TS
Thuocsi Seller Center
Updated 1 year ago
Những mặt hàng còn hạn sử dụng dưới 1 năm được đánh dấu là hàng cận date. Như hình bên dưới:
Nếu khách hàng chấp nhận mua sản phẩm có date cận dưới 6 tháng thì thuocsi sẽ không hỗ trợ đổi trả.


Did this answer your question?
😞 😐 😃